SundhedsprofessionelleDIACATION_V003_1

Patienter og pårørende forventer at blive set, hørt og forstået i det moderne sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen der samtidig skal være effektiv og produktiv. Det helt grundlæggende for at dette kan lykkes, handler om nærværende og effektiv kommunikation mellem patient og behandler.

Skal du som sundhedsprofessionel, give dig selv de bedste forudsætninger for at kommunikere nærværende og effektivt med patienterne, må du prioritere og træne disse færdigheder.

Kommunikationskurser – når du vil have samtaler der virker.

Gode samtaler gør en forskel.
Det ved vi

Samtalerne med patienten er ofte det, der bærer sundhedsindsatsen. Men hvordan kan I møde og motivere patienten i samtalen – så jeres faglighed reelt gør en forskel? Det er det, jeg underviser i.

Hvilke resultater vil I have?

I samtalen med patienten er der altid to ekspertiser, der skal mødes: Medarbejderens faglighed på den ene side og patientens indsigt i eget liv på den anden. I den gode samtale formår medarbejderen at bygge bro mellem de to. Det betyder, at patienten føler sig mødt med nærvær og engagement. Og som sundhedsfagligt personale kan I målrette samtalen efter patientens aktuelle ståsted.

Resultatet er, I udnytter tiden effektivt. I når det, I sætter jer for, og I kan motivere patienten til at tage ansvar for sin behandling og sundhed.

Lær at udnytte tiden effektivt

Tid er en dyrebar ressource både for jer og patienterne, og set i det perspektiv er der meget at vinde ved at styrke samtalerne:

  • Samtalerne får en målrettet struktur og sætter fokus på det væsentlige.
  • I sparer tid, både under samtalen og efterfølgende.
  • I involverer patienten i egen sundhed og behandling.
  • I får højere patienttilfredshed og færre klager.
  • Medarbejderne bliver mere tilfredse i jobbet.

Evidensbaseret kommunikation efter Calgary-Cambridge metoden, udviklet med fokus på den medicinske kommunikation.
Kurset afholdes efter en velafprøvet model, der tager afsæt i din hverdag og erfaringer.
Inspireret af Suzanne Kurtz og Jonathan Sillvermann’s praktiske og videnskabelige erfaringer med træning i kommunikationsfærdigheder.
Kurserne forløber over 2+1 dage, hvor du i den mellemliggende periode, skal hjem og træne i de nye færdigheder.
Oplæg og foredrag som inspiration til at få skabt større fokus på kommunikationen mellem dig som behandler og de patienter du møder.

Samtale der virker

Undervisning og foredrag

Har du og din afdeling brug for at blive opdateret i diabetes behandlingen, så tilbydes skræddersyet foredrag og undervisning.

Fokus vil være den evidens baserede behandling og pleje.

Derudover vil indholdet desuden tage afsæt i dine holdninger til mennesker der lever med livslang sygdom.

Hvordan skaber du plads til at lytte og indgå i dialog og hvor opmærksom er du på din egen kommunikation.